Νομικές Υπηρεσίες Ανωτάτου Επιπέδου
Γιατί να μας επιλέξετε...
12 Εμπειρία
220 Ευχαριστημένοι Πελάτες
rsz_1γραφολογια
Προκειμένου να διακριβωθεί η γνησιότητα ή πλαστότητα – πλαστογραφία ή νοθεία ή παραποίηση ή “μεταμφίεση” ενός εγγράφου είτε χειρογράφου σε έντυπη μορφή είτε εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή (εκτυπωτές, σαρωτές και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών), καθίσταται αναγκαία η συνδρομή του ειδικού δικαστικού γραφολόγου, ο οποίος με τις εξειδικευμένες και ειδικές τεχνικές γνώσεις του θα αποφανθεί σχετικά με την γνησιότητα ή πλαστότητα της υπό αμφισβήτηση γραφής, υπογραφής και αριθμογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαμεσολάβηση είναι μία εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη με την βοήθεια και τη συνδρομή ενός τρίτου προς αυτά ουδέτερου και αμερόληπτου προσώπου, του διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία συμφέρουσα και ικανοποιητική για όλα τα μέρη εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, δίχως να απαιτείται η προσφυγή τους σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια πελατών
ww

Μοιραστείτε το!

Γραφολόγος-Δικηγόρος
Μετάφραση »